Landsbyportalen > Lokalt > Historie > Begivenheder i Bælum

Begivenheder i Bælum

1200
I Starten af 1200-tallet blev skibet på Bælum kirke bygget.
1231
Bælum forekommer første gang i Kong Valdemars jordebog.
1300
I dette århundrede blev koret bygget til Bælum Kirke.
1454
Biskop Knud af Viborg, udstedte en lovhævd på Skørpings Kirkes gods i "Bellum" Sogn. Denne lovhævd stadfæstes 1472 af Christian I.
1500
I dette århundrede blev tårnet bygget til kirken.
1504
Markvejen fra Viffertsholm gennem Skovhuse til Bælum, beskrives som en meget Gammel vej.
1616
Anne Krabbe, Vorgård, opfører et kapel på sydsiden af kirkens kor.
1562
Jens Kaas overtager Vorgård. Jens Kaas er chef for Landsknægtestyrkerne.
1689
Den 6. juli får Bælum en kgl. privilegeret kro.
1750
Natten mellem den 1. og 2. januar skydes der en ulv på Lille Brøndum mark.
1761
Krigsråd Harbo Meulengracht, Vorgård, får tilladelse til at bygge Bælum mølle.
1782
Halgården, Flovgårdene og Brogården udflyttes fra Bælum by.
1848
Bælum bliver tingsted for Ålborg amts 3. folketingskreds. Valghandlingerne finder sted på Bælum Torv.
1863
Den 11. december oprettes Hellum Hindsted herreds sparrekasse.
1875
Bælum - Solbjerg kommune køber Bælum Nørgård, og bruger den til fattiggård frem til 1940.
1881
Kraftig epidemi af skarlagensfeber. Skoler var lukkede, og der var forbud mod dans og offentlige forlystelser.
1885
Den 1. november oprettes Bælum højskole. Cand. theol. Hans Villumsen bliver forstander.
1888
Andelsmejeriet Marienborg bliver oprettet.
1889
C.F. Nielsen starter maskinfabrikken på Stberivej.
1890
Der fortages en gennemgribende istandsættelse af Bælum Kirke.
1894
Den 29. juli brænder Bælum by. Kroen, 2 købmands forretninger, 1 bageri, 2 gårde og 6 huse brænder. 16 familier bliver husvilde.
1900
Den 2. december åbner Ålborg - Hadsund jernbanen.
1901
Den 13. februar stiftes Bælum og omegns håndværker- og borgerforening.
1902
Sognerådet giver Bælum og Solbjerg syge- og hjælpeforening retten til fri afbenyttelse af festpladsen i Sønderskoven i 10 år.
1903
Bælum sygekasseforening bygger den første pavillon.
1908
Bælum mølle brændte. Lynnedslag antændte den gamle stråtækte mølle.
1912
Flougårdene ved Bælum brænder, 20 kør og ungkreaturer bliver kvalt af røg.
1913
Ved Agerbjerggård bliver der undersøgt en grav fra efterromersk jernalder.
1926
Den nuværende præstegård bliver opført efter tegning af Ansgar Skyrum.
1930
Der bliver bygget en ny pavillon i Bælum Sønderskov.
1930
Den 25. januar indvies mejeriet "Marienborg".
1933
Kildesøen i Bælum Sønderskov etableres.
1942
Den 13. januar sker der en togulykke mellem Bælum og Solbjerg. Et passagertog og et godstog kollidere. En lokomotivføre bliver dræbt og mange passagerer såret.
1946
Bælum og Omegns Husmoderforening, starter med 50 medlemmer.
1947
Den 10. januar brænder Bælum savværk, Falcks brandvæsen fra Terndrup, Hadsund og Ålborg slukker branden.
1947
Bælum stadion indvies.
1949
Bælum biograf åbner.
1950
Den 17. maj brænder Bælum skovpavillon. Branden er påsat.
1950
En "tyskerbarak" bliver hentet i Ålborg, og brugt til pavillon i Sønderskov.
1952
Den 26. marts indvies Bælum købstadsordnede folke- og realskole.
1954
Østhimmerlands Ungdomsskole starter med Gunnar Kragelund som forstander.
1955
Den 15. juli, Bælum skovpavillon bliver udsat for en pyroanbrand og nedbrænder.
1956
Den 12. maj. Indvielsesfest af den nye pavillon i Sønderskoven.
1964
Den 8. juli bliver Bælum varmeværk oprettet.
1965
Større omlægning af vejnettet i Bælum. Avlsbygningerne og præstegårdsforpagterens ejendom nedrives. Vejarbejdet i Bælum kostede 136.997 kr.
1969
Ålborg - Hadsund jernbane nedlægges.
1974
C.F. Nielsen maskinfabrik flyttes uden for Bælum by.
1978
Den 11. marts indvies Bælumhallen.
1989
Bælum kro lukker. Hardi Christensen bliver den sidste kromand i Bælum.
1999
Grundlovsstenen rejses på Bælum torv.
2006
Bælum torv bliver renoveret.

Sidst opdateret 24-11-2007
Sitemap - Powered by TownPortal 0.6