Landsbyportalen > Erhverv > Industri > Fjernvarme > Nyheder > 081002 DFF Erfa-møde

081002 DFF Erfa-møde

En gang om året holder DFF - Dansk Fjernvarme Forening et møde med generel erfaringsudvækslling i 2 timer. Knud deltog og har noteret følgende stikord.

081002 DFF Erfa-møde Sabro kro

 Styr fjerneste forbruger med 0,4 bar – det giver optimal strømning – samtidig med, at fremløb varieres fra 76 grader kl. 5 om morgenen og 66 grader fra kl. 21 – styr i forhold til DMI, det kan give 5 – 10 % besparelse.

 Ved nye rør – brug dobbeltrør med max vandhastighed (Hindsholm – KV ekspert på dim af rør)

 Bestyrelsen bør deltage i 1 – 2 Erfa-grupper i DFF.

Driftsleder og bestyrelsesmedlemmer bør danne hver sin Erfa-gruppe (som de kan tale frit)

Der er lige oprettet Erfa-solenergi – og det viser sig, at hvis ikke der kan opnås 35 % støtte til anlæg – er solenergi ikke rentabel.

 Den nye Politiske Rammebetingelse – giver ingen penge – med mindre man kan påvise faktuel fejl

Rent etisk – bør der stilles frit brændselsvalg (sol, biogas, dypkoger, halm flis (varmepumpe))

Ny politik: mindre skat på arbejde og større skatter på forbrug – det vil også ramme varme.

Vi skal med fjernvarme sikre, at vi er billigere end oliefyr.

 De sidste par års erfaringer er, at på det frie marked stiger strømmen 120 kr. hver gang gas stiger 100 kr.

På 3 trins afregning er der ikke sket prisstigning – men kulpriserne stiger (de er styrende) så måske sker der en stigning. Elselskaberne har dog indvilget i, at der betales ekstra 2 ører på kW for de sidste 2 kvartaler.

Der er 118 værker, som på oktober er gået på det frie elmarked (det kan gøres med 1 måneds varsel)

DFF arbejder på, at man kan gå tilbage igen på 3-trins-afregning i løbet af 1 måned. (hvis priser falder på det frie elmarked)

 0-energihuse kræver 70 cm tykke mure – det giver også prisstigning på 5- 7 % som følge af ejendomsskatter.

Over sigt

Sidst opdateret 23-10-2008
Sitemap - Powered by TownPortal 0.6