Landsbyportalen > Erhverv > Industri > Fjernvarme > Nyheder > 080925 Avisomtale Generalforsamling

080925 Avisomtale Generalforsamling

Det vil glæde os, om vedhæftede foto og følgende - medtages i næste nr oehf - Rols skov

 

Fra: I og K Christensen [mailto:kvic@mail.dk]
Sendt: 26. september 2008 20:57
Til: akj@oehf.dk; aase@hobbyladen.dk
Emne: Bælum Varmeværk. Generalforsamling

Bælum Varmeværk. Generalforsamling.

Dobbelt så mange som sædvanligt deltog til generalforsamling i Skovpavillonen torsdag den 25. september.

Dirigent Steen Jensen styrede os igennem en livlig aften. Bestyrelsens beretninger gik glat igennem - og der var nogen glæde over at høre, at vi har fået tegnet fat gaspris for året 2009 - 2010 som sikrer, at priserne til den tid ikke stiger mere end 40 % og måske mindre, hvis vi kan få noget mere på det frie El-marked for den El, vi producerer.

Der var indkommet 2 forslag - som af forslagsstillerne blev præsenteret - gående på etablering af anlæg til fremstilling af mere miljørigtig/vedvarende energi. Vi fik en høring om mange muligheder - og bestyrelsen blev pålagt at tage forslagene med i den undersøgelsesproces som konsulentfirmaet Plan & Projekt A/S er bestilt til at gennemføre. Vi forventer at indkalde til nyt møde, når der ligger alternative økonomiske forslag - så vi kan tage en beslutning i fællesskab.

Der var afstemning både til bestyrelsen, hvor Henrik Christensen, Klaus Jørn Soldam, Søren Bertelsen blev genvalgt og til suppleanter, hvor Kaj Huulvej og Lars Bonde blev valgt.

Formand Ann Ammitzbo udtrykte glæde over den viste interesse og det fine fremmøde.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Over sigt

Sidst opdateret 11-10-2008
Sitemap - Powered by TownPortal 0.6