Landsbyportalen > Lokalt > Lokalrådet > Nyheder > Byvandring i Bælum

Byvandring i Bælum

Byvandring I Bælum

 

Tid og Sted:

Tirsdag den 9. juni 2015, kl. 19.00 Mødes på torvet

 

Deltagere:

·       Repræsentanter fra TMU – Rebild Kommune, v. Formand Morten Lem

·       Repræsentanter fra Rebild Forsyning

·       Repræsentanter fra Bælum Lokalråd

·       Øvrige interessenter

 

 

Formål:

Fælles besigtigelse af veje, fortove, pladser, chikaner mv.

 

 

Baggrund:

Bælum har meget længe lidt under et manglende vedligehold af særligt vejene i Østergade og Vestergade, der naturligt slides væsentligt. Der er huller, buler og et stort skaktern med store grimme farveforskelle, fra mange års tidligere nødtørftige reparationer.

Det dur ikke mere, der spildes ressourcer på stadige reparationer, og byen præges heraf. Vejene og de havarerede chikaner giver byen et meget nedslidt udtryk, som hverken byen eller kommunen kan være tjent med.

 

Vi har brug for en gennemført ny belægning på vores primære færdselsårer gennem byen og har derfor inviteret TMU til denne sambesigtigelse af forholdende, ved en byvandring gennem byen.

 

Rute:

Vi mødes på torvet i Bælum og går op af Vestergade mod Smidievej Herefter ned ad Vestergade mod Plejehjemmet

Tilbage til torvet på Østergade forbi købmanden ned til stationsvej Besigtiger Stationsvej incl. Pladsen og Nygade

Videre til Østre Skovvej som fører ud til skoven og pavillionen. Tilbage til torvet.


Over sigt

Sidst opdateret 22-05-2015
Sitemap - Powered by TownPortal 0.6