Landsbyportalen > Lokalt > Lokalrådet > Nyheder > Skoledebatten tager til i Rebild Kommune – beslutning sendes videre i det politiske system

Skoledebatten tager til i Rebild Kommune – beslutning sendes videre i det politiske system

Informations- og debatmøde Mandag 14. dec. kl. 19

Skoleanalyserapporten fra konsulentfirmaet Brøndum og Fliess har nu været til behandling i både Rebild Byråd og Børene- og Ungdomsudvalget. Der er dog endnu ikke opnået enighed om hvilke/t scenarie fra den omfattende rapport, kommunen ønsker at arbejde videre med. Imens fortsætter debatten både på skolerne, i pressen, på Facebook og i lokalsamfundene – bl.a. i Bælum, hvor der nu indkaldes til borgermøde med fokus på skolen og dens betydning for lokalsamfundet.

Artikel fra Vores Avis: http://vores-avis.dk/skoledebatten-tager-til-i-rebild-kommune-beslutning-sendes-videre-i-det-politiske-system/

Skoleanalyserapporten fra konsulentfirmaet Brøndum og Fliess har nu været til behandling i både Rebild Byråd og Børene- og Ungdomsudvalget. Der er dog endnu ikke opnået enighed om hvilke/t scenarie fra den omfattende rapport, kommunen ønsker at arbejde videre med. Imens fortsætter debatten både på skolerne, i pressen, på Facebook og i lokalsamfundene – bl.a. i Bælum, hvor der nu indkaldes til borgermøde med fokus på skolen og dens betydning for lokalsamfundet.

26. november blev byrådet på et lukket temamøde præsenteret for den 181 sider lange rapport. Ved det efterfølgende åbne byrådsmøde vedtog byrådet at lade rapporten viderebehandle af de officielle kanaler. Dvs. gennem Børne- og Ungdomsudvalget, som da også havde skoleanalysens resultater som et vigtigt punkt på dagsordenen ved deres møde onsdag den 2. december. 18 byrådsmedlemmer stemte for og 3 imod, hvoraf Søren Søe (Oplandslisten) udgjorde en af nejstemmerne til at videregive beslutningen til Børne- og Ungdomsudvalget.

Søren Søe forslog i stedet, at byrådets medlemmer allerede nu bekendte kulør og tog stilling til, om de ville bevare status quo på skoleområdet eller kunne gå ind for ændringer i skolestrukturen, der i sidste ende kan betyde skolelukninger, hvilket flere af rapportens scenarier lægger op til.

Bolden sendes videre

På onsdagens møde i Børne- og Ungdomsudvalget lykkedes det dog ikke for udvalgets syv politikkere at nå til enighed om et eller flere scenarier, som kunne sendes til viderebehandling. I stedet ønskede et flertal bestående af Tommy Degn (O), Bent Skovgaard Olsen (Ø), Lars Hørsman (Å) og Michael Portefee P. Lex (B), at bevare skolestrukturen og dermed sætte Økonomiudvalget på den opgave, at finde de økonomiske midler, som mangler for at skolestrukturen kan bevares uden kvalitetsforringelser. Et beløb i størrelsesordenen 7-8 mio. Et mindretal bestående af udvalgets formand Anders Norup (V) samt Klaus Anker Hansen (V) og Peter Bak (V) anser dog dette for en umulig opgave. Derfor vil de sende sagen til behandling i byrådet. Så må det samlede byråd tage stilling til, hvilket scenarie, der vælges.

Debatten fortsætter

I mellemtiden fortsætter debatten over alt i Rebild Kommune. De store skoler melder sig nu også på banen med bekymring over de scenarier, hvor de vil blive tilført flere elever. Undersøgelser viser, at 800 elever er det mest optimale for, at en skole kan levere høj faglig kvalitet og samtidig være økonomisk bæredygtig. Dette tal nærmer både Banebakkeskolen (607 elever), Karensmindeskolen (705 elever) og Skørping Skole (716 elever) sig. Alene i kraft af tilflytning til Støvring og Skørping øges elevtallet årligt. Derfor peger skolebestyrelserne på de tre skoler i stedet på helt andre løsninger end de, hvor skoler lukkes og eleverne flyttes til kommunens tre største skoler. F.eks. foreslås det, at man i tilfælde af omstrukturering og skolelukninger i stedet øger elevtallet på de mellemstore i Terndrup, Suldrup og Haverslev.

Borgermøde i Bælum

Bælum Skole (en del af Bakkehusene, red.) er truet i tre af skoleanalyse-rapportens fem scenarier. Skolen står til enten at miste sin overbygning (7.-9.klasse) eller at måtte lukke helt. Det har fået Bakkehusenes ledelse, Skolebestyrelsen og Bælum Lokalråd til at indkalde til borgermøde i samlingssalen på Bælum Skole mandag den 14. december. Alle Rebild Kommunes politikkere inviteres til mødet, hvor der vil blive sat fokus på den udvikling, der er sket på Bakkehusene siden de tal, der er anvendt i skoleanalysen fremkom. Derudover vil konsekvenser af skolelukningen og trusler herom blive drøftet.

Over sigt

Sidst opdateret 10-12-2015
Sitemap - Powered by TownPortal 0.6